Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2017

W najbliższą niedzielę, tj. 26 listopada 2017 r., odbędzie się ogólnopolska uliczna zbiórka darów w ramach Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Celem akcji jest zebranie darów w postaci zabawek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, słodyczy oraz produktów spożywczych nadających się do długotrwałego przechowywania oraz ubrań w bardzo dobrym stanie.

W jubileuszowej XXV Akcji pomoc kierowana jest do Dzieci oraz innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zgodnie z jej ideą „Podziel się tym co masz”, podzielmy się sercem i darami.

W tym roku honorowym patronatem Akcję objęła Małżonka Pana Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, zaś duchowy patronat sprawuje Metropolita Lubelski ks. Abp Stanisław Budzik.

Na terenie Gminy Dzwola Sztab Akcji został utworzony w Zespole Szkół w Kocudzy, gdzie w dniach 4-6 grudnia 2017 roku będzie prowadzona zbiórka. W Akcję jak co roku włączył się również Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli, który zadeklarował współpracę przy wydawaniu darów.

Wspólny wkład w Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę pozwoli wszystkim potrzebującym spędzić zbliżające się Święta Bożego Narodzenia w spokoju, radości i nadziei płynącej ze świadomości, że nie są sami i są częścią wspólnoty, która nie zapomina o bliźnich w potrzebie.