Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

W dniach 4-6 grudnia 2017 w Zespole Szkół w Kocudzy miała miejsce stacjonarna zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.  

 

 

Dzięki dużemu zaangażowaniu Szkolnego Koła Wolontariatu i ofiarności darczyńców zebrano zabawki, artykuły szkolne, słodycze, środki czystości i higieny osobistej,  produkty
i półprodukty spożywcze długoterminowe. Zgodnie z wolą wolontariuszy powyższe dary zostały przekazane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli rodzinom potrzebującym wsparcia, których dzieci uczęszczają do Zespołu Szkół w Kocudzy.

            Bardzo dziękujemy Szkolnemu Kołu Wolontariatu i opiekunowi Pani Annie Dyjach za czas poświęcony na zbiórkę, a wszystkim darczyńcom za złożone dary.