Pomoc żywnościowa w Gminie Dzwola

Po raz kolejny w Naszej Gminie ruszył Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014-2020, który jest współfinansowany z europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym – Podprogram 2018.

 

Jego realizacją w tym podprogramie zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej, które realizowało ten program także i w poprzednim podprogramie na terenie Gminy Dzwola. Aby to duże przedsięwzięcie było możliwe, ponownie zawarto porozumienia o współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kocudzy Drugiej, gdzie znajduje się miejsce dystrybucji oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie:  sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym (OPL), zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z Organizacji Partnerskiej o zasięgu Regionalnym (OPR) oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

Podprogram 2018 w okresie dystrybucji żywności obejmuje okres:  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności w Lublinie (OPR) do Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL), którym na terenie Gminy Dzwola jest wspomniane wcześniej Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej. Organizacja ta przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących, jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych.

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożywcze w różnych kategoriach. Mają to być:

Artykuły warzywne i owocowe:

 • groszek z marchewką,
 • fasola biała,
 • koncentrat pomidorowy,
 • buraczki wiórki,
 • powidła śliwkowe.

Artykuły skrobiowe:

 • makaron jajeczny,
 • makaron kukurydziany bezglutenowy,
 • ryż biały,
 • kasza gryczana,
 • herbatniki maślane.

Artykuły mleczne:

 • mleko UHT,
 • ser podpuszczkowy dojrzewający.

Artykuły mięsne:

 • szynka drobiowa,
 • szynka wieprzowa mielona,
 • pasztet wieprzowy,
 • kabanosy wieprzowe,
 • filet z makreli w oleju.

Cukier:

 • cukier biały,
 • miód nektarowy wielokwiatowy.

Tłuszcze:

 • olej rzepakowy.

Dania gotowe

 • gołąbki w sosie pomidorowym.

Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) z różnych grup towarowych, wydawanych jednorazowo. Trzeba pamiętać, że żywność ta jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

Wymienione wyżej produkty to zestaw na cały podprogram 2018, który partiami trafi do Naszego Stowarzyszenia, a my rozdamy je osobom zakwalifikowanym do programu w tym w okresie dystrybucji w formie paczek żywnościowych.

Pomocy żywnościowej w postaci paczek towarzyszą jeszcze działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych, którzy otrzymują paczki, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Dzwolskiej i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzwoli, który wydawał skierowania. Są to:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Należy pamiętać, iż osoby i rodziny, które uzyskały skierowanie do otrzymania produktów w podprogramie 2018 mają również możliwość i obowiązek uczestnictwa we wsparciu towarzyszącym, którego formy zostały wymienione powyżej.

Pierwsza dostawa produktów do Naszego Stowarzyszenia miała miejsce 4 grudnia. Były to: buraczki wiórki, makaron jajeczny, ser żółty oraz szynka drobiowa. Ich dystrybucja odbyła się 5-6 grudnia. Było to łącznie 7560 kg, a ich łączna wartość wynosiła 53 963,70 zł. Na pozostałe produkty zawarte w umowie Stowarzyszenie obecnie oczekuje. Z pozyskanych informacji z Banku Żywności w Lublinie wynika, że kolejne dostawy będą miały miejsce w pierwszym kwartale 20198 roku. Dokładne terminy nie są jednak jeszcze znane, ale po powzięciu wiadomości o kolejnych dostawach będziemy informowali na bieżąco.

Mimo wielu prac z tym związanych cieszymy się, że po raz kolejny możemy służyć Naszemu społeczeństwu, osobom i rodzinom potrzebującym z terenu Gminy Dzwola. Z naszej strony jest to praca dobrowolna, zarazem zadanie, które wymaga od nas wiele pracy i wysiłku. Zapewniamy, że dołożymy starań w realizacji tego zadania. Pragniemy jednocześnie podziękować  za wszelką pomoc  wszystkim instytucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do  pozyskania tych produktów i pomagały w dystrybucji a w szczególności Bankowi Żywności w Lublinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej, Urzędowi Gminy Dzwola i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzwoli, z którymi współpracujemy. Wyrazy wdzięczności składamy również osobom, które uczestniczyły czynnie w rozładunku otrzymanej żywności.

 

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej.