Pomoc żywnościowa – Podprogram 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli uprzejmie informuje, że rozpoczął się Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

W Podprogramie 2018 na obecną chwilę zaoferowano 21 atrakcyjnych produktów żywnościowych: cukier biały, olej rzepakowy, szynkę drobiową, powidła śliwkowe, mleko UHT, ser żółty, herbatniki, makaron jajeczny, ryż biały, fasolę białą, groszek z marchewką, gołąbki w sosie pomidorowym, koncentrat pomidorowy i filet z makreli w oleju, miód nektarowy, kabanosy wieprzowe, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa, kasza gryczana, makaron kukurydziany oraz buraczki wiórki. Z pewnością, tak jak w ostatnich latach powyższe wsparcie rzeczowe będzie uzupełnione jeszcze o działania towarzyszące w postaci warsztatów gastronomicznych i ekonomicznych. Należy zaznaczyć, że produkty te po pozyskaniu przez organizację pozarządową, działającą na terenie Gminy Dzwola będą wydawane osobom potrzebującym także z terenu Naszej Gminy, które uzyskają stosowne skierowanie do otrzymania niniejszej pomocy, wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dzwoli. Na obecną chwilę trudno jednak określić dokładną datę pozyskania w/w produktów i ich dystrybucję pośród osób zakwalifikowanych. Szacuje się, iż nastąpi to, jak w latach poprzednich w ostatnich miesiącach obecnego roku kalendarzowego. W związku z tym możliwa jest długa rekrutacja beneficjentów do programu, o którym mowa. Nie mniej jednak prosimy osoby/rodziny zainteresowane tą formą wsparcia do zgłaszania się po skierowania.

Aby uzyskać stosowne skierowanie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli celem zbadania sytuacji materialno – bytowej osoby/ rodziny zainteresowanej, na podstawie, której sporządza się skierowanie do uzyskania pomocy w postaci w/w produktów żywnościowych wydawanych w formie paczki.

Obecnie obowiązującym kryterium kwalifikowalności jest spełnianie przesłanek zawartych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej bądź rodziny tj. 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie. Należy jednak zaznaczyć, iż niniejsze kryterium dochodowe obowiązuje jedynie do dnia 30 września 2018 roku. Po tym czasie, a więc od dnia 1 października 2018 r. obowiązywać będzie nowe kryterium dochodowe w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358). W związku z tym od dnia 1 października 2018 roku kryterium dochodowe będzie wynosić odpowiednio: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056,00 zł na osobę w rodzinie.

Osoby potrzebujące tej formy pomocy zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli celem sporządzenia stosownej dokumentacji
i uzyskania skierowania. Wydane raz skierowanie obowiązuje na cały Podprogram 2018.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Można je uzyskać także osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli, Dzwola 168, 23-304 Dzwola w pokojach nr 18 i 19 bądź pod numerem telefonu Ośrodka 15 8752533.