Pomoc żywnościowa dla Gminy Dzwola

W ramach PO PŻ 2014-2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2017 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej 5 grudnia br.  po raz pierwszy w tym podprogramie pozyskało produkty żywnościowe dla potrzebujących mieszkańców Gminy Dzwola, którzy uzyskali kwalifikację do tego rodzaju wsparcia.

W wyniku szerokiej informacji i akcji społecznej za pośrednictwem między innymi strony internetowej Urzędu Gminy Dzwola, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli, ogłoszeń parafialnych do programu zgłosiło się 790 osób z terenu Naszej Gminy.

Przypomnijmy, że celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

  1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych ( OPL) zgodnie z zasadami PO PŻ,
  2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
  3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
  4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

Okres realizacji podprogramu 2017 odbywa się od 23.03.2017 r. do 15.07.2018 r.

Okres dystrybucji żywności z kolei obejmuje termin: sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r. 

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych, którą w tym podprogramie jest organizacja z naszego terenu: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej. Stowarzyszenie przekazuje zakwalifikowanym osobom otrzymane produkty, które zgłosiły się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli i uzyskały skierowanie do ich otrzymania. Osoby otrzymują to wsparcie w formie paczek żywnościowych.

Paczka żywnościowa  składa się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych 
z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:

groszek z marchewką,
fasola biała,
koncentrat pomidorowy,
buraczki wiórki,
powidła śliwkowe,
makaron jajeczny,
makaron kukurydziany bezglutenowy,
ryż biały,
kasza gryczana,
herbatniki maślane,
mleko,
ser podpuszczkowy dojrzewający,
gulasz wieprzowy z warzywami,
szynka drobiowa,
szynka wieprzowa mielona,
pasztet wieprzowy,
filet z makreli w oleju,
cukier biały,
olej rzepakowy.

Wymienione produkty to zestaw na cały podprogram 2017, który partiami trafi do mieszkańców Gminy Dzwola za pośrednictwem  Stowarzyszenia i zostanie rozdany osobom zakwalifikowanym do programu w tym okresie dystrybucji w formie paczek żywnościowych.

Pierwsza dostawa produktów miała miejsce 5 grudnia. Były to: fasola biała, szynka drobiowa, kasza gryczana, koncentrat pomidorowy, gulasz wieprzowy z warzywami, filet
z makreli w oleju. Było to łącznie 9 298,3 kg a ich łączna wartość wynosiła 61 650,88 zł. Na pozostałe produkty Stowarzyszenie oczekuje. Z wstępnych informacji wynika, że kolejne dostawy będą miały miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku. Dokładne terminy nie są jednak jeszcze znane, ale po otrzymaniu informacji o kolejnych dostawach będziemy informowali mieszkańców  na bieżąco.

Należy zaznaczyć, iż razem z powyższymi działaniami będzie odbywać się jeszcze wsparcie towarzyszące. To działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL czyli Naszego Stowarzyszenia, przy współpracy z OPL i OPS. Mogą to być:

  • warsztaty kulinarne;
  • warsztaty edukacji ekonomicznej;
  • warsztaty dietetyczne;
  • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej.

            Podsumowując działania związane z pozyskaniem żywności pragniemy podziękować wszystkim członkom Naszego Stowarzyszenia za wszelką pomoc w pozyskaniu produktów
i ich dystrybucji, a także wszystkim innym instytucjom i osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do ich pozyskania i pomagały w dystrybucji a w szczególności Bankowi Żywności w Lublinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Drugiej, Urzędowi Gminy Dzwola i Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dzwoli. Składamy również serdeczne podziękowania osobom, które uczestniczyły czynnie w rozładunku otrzymanej żywności.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Dzwolskiej