Pomoc Rodakom na Wołyniu

Zapraszamy do wsparcia zbiórki produktów żywnościowych (z długim terminem ważności) dla Naszych Rodaków na Ukrainie. W tym roku chcemy trafić z darami do parafii w Lubieszowie i Moniewiczach gdzie ks. Andrzej Kwiczała zajmie się rozdysponowaniem paczek potrzebującym – mówią miejscowi motocykliści.

Zbiórka odbędzie się w dniach 25 – 28 października 2020 r. w sklepie (u Sowy) w Remizie OSP w Dzwoli.

Organizatorem Centralnym akcji jest Ks. Andrzej Kwiczała z parafii w Maniewiczach na Wołyniu (koło Łucka). Lokalnie: miejscowi motocykliści.

Na Wołyniu wciąż żyją Polacy, którzy potrzebują wsparcia stąd akcja pomocy dla parafii w Lubieszowie i Maniewiczach na Ukrainie.  W trwające przedsięwzięcie może włączyć się każdy, komu nie jest obojętny los rodaków pozostałych na dawnych Kresach.