Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

W związku z uruchomieniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł I i II, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim zachęca do skorzystania z w/w  programu.

Program zakłada możliwość wypłaty świadczeń w wysokości 2 000 zł na doraźna pomoc dla osoby niepełnosprawnej oraz jednorazowych rekompensat przeznaczonych na pokrycie kosztów zakupu lub naprawy sprzętu utraconego lub zniszczonego na skutek działania żywiołu. Rekompensata dotyczy urządzeń, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych, których zakup był dofinansowany ze środków PFRON, w tym w ramach programów Rady Nadzorczej PFRON.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.