Pomoc materialna dla uczniów

Wnioski o stypendium szkolne składa się w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514,00 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288,00 zł/ha przeliczeniowy.

W roku szkolnym 2018/2019 wnioski o stypendium szkolne i zasiłek szkolny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli w pok. nr 19.

Z uwagi na fakt, że pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.