Pomoc finansowa Gminy Dzwola dla jednostek OSP z KSRG

W roku 2020 Gmina Dzwola udzieliła pomocy finansowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzwoli i Krzemieniu Pierwszym, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzwoli w strażnicy OSP wymieniła starą bramę wjazdową na nową bramę segmentową ze sterowaniem za łączną kwotę 9250,00 zł brutto. OSP w Dzwoli część kwoty w wysokości 3800,00 zł otrzymała z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, na realizacje zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności lokalnej”, pomoc finansowa Gminy Dzwola to kwota 4720,00 zł i środki własne OSP w kwocie 730,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemieniu Pierwszym natomiast wykonała kilka inwestycji. Zostały wymienione dwie bramy garażowe na segmentowe ze sterowaniem, za łączną kwotę brutto 19740,00 zł, z czego 16000,00 zł to dofinansowanie ze środków KSRG a 3740,00 zł to wkład własny jednostki. Ze środków otrzymanych przez jednostkę z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników został wykonany remont podjazdu do garażu polegający na ułożeniu nowej warstwy asfaltowej za kwotę  brutto 10308,55 zł, z czego kwota 9200,00 zł to dofinansowanie przyznane decyzją Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, a 1108,55 zł to wkład własny OSP Krzemień Pierwszy. Ze środków otrzymanych od Gminy Dzwola w wysokości 20000,00 zł w garażu jednostki została wykonana nowa posadzka betonowa oraz zakupione materiały na wykończenie ścian garażu.