Podziękowanie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dzwola,

Na początku chciałbym serdecznie podziękować za udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Każdy Państwa głos jest wyrazem troski o naszą małą Ojczyznę. Każdy jest dla mnie tak samo ważny.

Dziękuję wszystkim którzy poparli moją kandydaturę w wyborach na Wójta Gminy Dzwola. Państwa zaufanie jest dla mnie wielkim wyróżnieniem i osobistym zobowiązaniem na przyszłość. Zrobię wszystko, aby w nadchodzącej kadencji nie zawieść oczekiwań ludzi, którzy mi zawierzyli oraz zdobyć zaufanie tych, którzy teraz mnie nie poparli. Wiem, że każdemu z Nas leży na sercu rozwój Gminy Dzwola i wierzę głęboko, że tylko razem możemy wiele osiągnąć.

Drodzy Sąsiedzi,

Gmina Dzwola to Nasze miejsce na ziemi, dlatego będę wójtem porozumienia i dialogu, który szanuje tradycje, słucha mądrości innych ludzi i  pracuje ponad podziałami na rzecz dobra wspólnego. Będę wójtem realizującym program dla rozwoju Gminy Dzwola i jej  mieszkańców.

                                                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                    Wiesław Dyjach

                                                                                                                                  Wójt Gminy Dzwola