Podziękowania

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie oraz pacjentów Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie składa serdeczne podziękowania za życzliwość, zaangażowanie i wsparcie akcji „Mikołajkowy zawrót głowy”

dla:

  • Pana Wiesława Dyjacha – Wójta Gminy Dzwola
  • Pracowników Urzędu Gminy Dzwola i jednostek podległych
  • Mieszkańców Gminy Dzwola.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi, wyrażając wdzięczność za dobre serce życzy wytrwałości w pomaganiu drugiemu człowiekowi, a ofiarowane dobro niech wróci ze zdwojoną siłą.