Podziękowania

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:

dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego.

 (Papież Franciszek)

 

Gmina Dzwola otrzymała podziękowania za pomoc materialną dla Domu im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii MBNP w Tarnobrzegu. W pomoc zaangażowali się Pracownicy Urzędu Gminy Dzwola oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli. Dziękujemy za okazywanie życzliwości, zainteresowania i pomocy.

2018_06_26_10_10_31-thumbnail