Podsumowano działalność w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gminie

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Są one swoistymi szkołami wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Przez to, iż bezinteresownie niosą pomoc poszkodowanym podczas pożarów i innych klęsk.

 

Cieszą się dużym uznaniem społecznym. Organizacje strażackie poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa poprzez swój udział w różnych organizacjach społecznych i samorządowych. Biorą udział w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz wielu innych.
      Obecnie na terenie gminy Dzwola działa 12 jednostek OSP, w tym: typu „S” 11 – dysponujące 18 samochodami, typu „M” 1. Dwie jednostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to: OSP  Dzwola i OSP  Krzemień Pierwszy. Jednostki te są dysponowane do realizacji zadań ratownictwa pożarowego, technicznego, przeciwpowodziowego nie tylko na terenie macierzystej gminy. W zależności od potrzeb mogą być wezwane do udziału w akcjach na terenie sąsiednich gmin, powiatu, województwa. Wszystkie jednostki wchodzą w skład Związku OSP RP. Ochotnicze Straże Pożarne w gminie liczy 628 członków, w tym: 554 zwyczajnych, wspierających 4 oraz 70 honorowych. Posiadamy 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które liczą 20 członków, 2 Drużyny Kobiece, liczące 20 kobiet. Jednostki OSP są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt ratowniczy, dzięki czemu mogą podejmować skuteczne akcje ratownicze. 

      Na sfinansowanie działalności w 2016 r. Gmina wyasygnowała kwotę: 326 749 zł.