Podpisanie umów na modernizację dróg gminnych

W dniu 28 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach w imieniu Gminy Dzwola podpisał 2 umowy z Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego o udzielenie dotacji na modernizację dróg gminnych.

W ramach podpisanych umów wykonane zostaną następujące zadania:

  1. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce o nr 1962 od km 0+153 do km 0+453 (za cmentarzem) – koszt zadania 104 961,20 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego wynosi 60 000,00 zł.
  2. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie ewidencyjnym Krzemień Pierwszy na działce o nr 1971 od km 0+095 do km 0+568, Gmina Dzwola (w sąsiedztwie kapliczki Św. Tekli) – koszt zadania 144 660,55 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Województwa Lubelskiego wynosi 80 000,00 zł.

W zakresie powyższych zadań na obu drogach zostanie poprawiona nawierzchnia z gruntu rodzimego oraz tłucznia na nawierzchnię asfaltową.