Podatek rolny i leśny na 2019 rok

Na tle sąsiadujących gmin Gmina Dzwola wyróżnia się niską stawką w podatku rolnym.

Warto podkreślić, iż od wielu lat stawki podatku  rolnego  są na najniższym poziomie w porównaniu do całego powiatu janowskiego.

Radni podczas sesji podjęli uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania wysokości podatku rolnego na obszarze gminy Dzwola na 2019 r. ustalonej przez  GUS, z kwoty 54,36 zł za 1 q do kwoty 22,00  zł za 1 q.

Podatek rolny na 2019 r. dla gruntów gospodarstw rolnych wyniesie więc 55,00 zł za 1 ha przeliczeniowy, analogiczne do stawki podatkowej obowiązującej w 2018 roku.

 Stawka w podatku leśnym  w porównaniu do 2018 roku będzie niższa o 1,11 zł.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla podatników gminy Dzwola.

Uchwała.II…..2018.2018-11-30rolny