Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej

Informujemy wszystkich Mieszkańców Gminy Dzwola, iż pod adresem:

https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia

można zapoznać się z aktualnymi informacjami o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Na stronie internetowej pod wskazanym powyżej adresem, komunikaty są umieszczane na bieżąco oraz aktualizowane co tydzień, w każdy wtorek.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi  informacjami o wyłączeniach. Zamówienie newslettera można dokonać poprzez zakładkę https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach, a następnie wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowanych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie na podany adres e-mail.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów w ramach podstawowej działalności wykonuje prace eksploatacyjne oraz dokonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacji stacji i linii, wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla Mieszkańców z terenu działania Oddziału.

Sprawy dotyczące wykonywania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego można zgłaszać telefonicznie: 15 875 22 15 lub 15 872 45 40.

Celem skuteczniejszego informowania Odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej, na stronie internetowej Gminy Dzwola w panelu bocznym (po lewej stronie) została utworzona zakładka PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU. Zostały tam zamieszczone podstawowe informacje oraz przekierowanie na stronę internetową, gdzie na bieżąco umieszczane są KOMUNIKATY.