Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola

Zaproszenie do składania ankiet na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola.

Wójt Gminy Dzwola

zaprasza do składania ankiet na potrzeby projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dzwola na lata

2016-2023

Ankiety można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.  

Ankiety w formie pisemnej należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dzwola lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Dzwola z dopiskiem „Ankiety- PGN” lub wysłać na adres e-mail: ugdzwola@mbnet.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Ankiety–PGN”). W terminie do dnia 10 lutego 2016 roku.

Ankieta dla Mieszkańca Gminy Dzwola

 Ankieta dla Przedsiębiorcy Gmina Dzwola

Ankieta obiekty publiczne Gminy Dzwola