Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Zgodnie z Postanowieniem Nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. na obszarze Gminy Dzwola zostało powołanych 5 Obwodowych Komisji Wyborczych.

Wykonując Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., zgodnie z którym pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 15 czerwca 2020 r., zostały zwołane w terminie od dnia 16 czerwca do dnia 20 czerwca 2020 r., informuję o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dzwola:

 

Gm. Dzwola

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej
Miejsce: Urząd Gminy Dzwola,  Sala Narad (parter, pokój nr 7)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Dzwola

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola,  Sala Narad (parter, pokój nr 7)

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 14:30


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Krzemieniu Pierwszym

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola,  Sala Narad (parter, pokój nr 7)

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:30


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Branwi Szlacheckiej

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola,  Sala Narad (parter, pokój nr 7)

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 14:30


Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kocudzy Pierwszej

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola,  Sala Narad (parter, pokój nr 7)

Termin: 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:30


Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zdzisławicach

Miejsce: Urząd Gminy Dzwola,  Sala Narad (parter, pokój nr 7)

Termin: 17 czerwca 2020 r. o godz. 14:30


Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,  pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Dzwola odbędą się w Urząd Gminy Dzwola,  Sala Narad (parter, pokój nr 7), w dwóch terminach

  • 17 czerwca 2020 r. o godz. 14:30

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Dzwoli

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Branwi Szlacheckiej

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Zdzisławicach

  • 18 czerwca 2020 r. o godz. 14:30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Krzemieniu Pierwszym

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kocudzy Pierwszej

Osoby powołane w skład Obwodowych Komisji wyborczych zostaną powiadomieni o terminie i miejscu spotkania telefonicznie oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie Gminy Dzwola i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola.

Program posiedzenia obejmuje w szczególności:

1) Wybór Przewodniczącego Komisji;

2) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

3) Omówienie zadań Komisji oraz harmonogramu jej pracy.

Udział wszystkich członków Komisji na pierwszym posiedzeniu oraz na szkoleniu jest obowiązkowy.

Postanowienie nr 24/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zał 24 2020

Gmina Dzwola

Postanowienie Nr 25/2020 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r