“Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku”

W niedzielę, 29 września 2019 r., w Dzwoli odbyła się uroczystość: „Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku”, upamiętniająca 80 rocznicę bitwy pod Dzwolą. Organizatorzy uroczystości Pan Artur Pizoń – Starosta Janowski i Pan Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola w ten sposób postanowili oddać hołd żołnierzom z grupy płk Tadeusza Zieleniewskiego biorących udział w walkach z hitlerowskim i sowieckim okupantem. Natomiast dla najmłodszego pokolenia mieszkańców naszego powiatu była to żywa lekcja historii.

 

Uroczystości odbyły się w Momotach Górnych, gdzie nie zabrakło również delegacji Gminy Dzwola i w Dzwoli. Przed Mszą Św. na cmentarzu parafialnym w Dzwoli, delegacje z Urzędu Gminy Dzwola, Zespołu Szkół w Dzwoli i GBPiOK złożyły wieńce, kwiaty oraz zapaliły znicze na mogile Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 r. (na uwagę zasługuje fakt, że jest to jedyna w Polsce mogiła, w której spoczywają prochy polskich żołnierzy, którzy walczyli zarówno z Niemcami jak i Sowietami).

W kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dzwoli, w intencji poległych żołnierzy została odprawiona Msza Św., której przewodniczył ks. proboszcz Mariusz Pyryt, a okolicznościową homilię wygłosił ks. prof. Stanisław Dubiel.  

Po zakończonej Eucharystii uczestnicy uroczystości w podniosłym przemarszu pocztów sztandarowych oraz delegacji instytucji państwowych i samorządowych, w rytm Spoko Orkiestry pod batutą Aleksandra Krzosa przeszli na plac przy Zespole Szkół w Dzwoli.

Uroczystość „Pamięci Żołnierzy Września 1939 roku” została objęta Patronatem Narodowym Pana Andrzej Dudy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Jerzy Bielecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski oraz Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Zgromadzonych gości: Kombatantów, Czcigodnych Księży, Przedstawicieli Władz Państwowych i Samorządowych, Służby mundurowe, Mieszkańców Powiatu Janowskiego oraz wszystkich przybyłych na uroczystość, powitał dyrektor GBPiOK Paweł Blacha, który odczytał okolicznościowy list przesłany przez p. Andrzeja Dudę Prezydenta RP. Następnie organizatorzy uroczystości  p. Artur Pizoń Starosta Janowski i p. Wiesław Dyjach Wójt Gminy Dzwola w swoich przemówieniach przedstawili pokrótce wydarzenia jakie zapisały się na kartach historii we wrześniu 1939 r. Pan Wójt serdecznie podziękował Kierownictwu Instytutu Pamięci Narodowej za sfinansowanie renowacji Mogiły Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 r., położonej na Cmentarzu Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dzwoli (efekt wykonanych prac powinien być widoczny 1 listopada 2019 r.). Pan Wójt w swoim przemówieniu wyraźnie zaakcentował, iż „Walczący na pobliskich polach żołnierze swoją bohaterską postawą udowodnili, że takie wartości jak: Bóg, Honor i Ojczyzna są najważniejsze. W obliczu przewagi wroga, jego bezwzględności, nie stracili ducha, nie ulękli się, wykazali  się niezwykłym męstwem i poczuciem patriotycznego obowiązku. Postawa ta, pomimo upływu lat, budzi nasz najgłębszy szacunek i wdzięczność.”.

Pan Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP w słowach skierowanych do uczestników uroczystości podkreślił jak ważne są wartości patriotyczne, zrozumienie Naszego związku z Ojczyzną, także codziennie, w sytuacjach, które nie wymagają od nas aż tak wielkich poświęceń, jak te, które ponieśli Bohaterowie Września 1939 r. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego okolicznościowy list odczytał p. Artur Domański Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Ceremoniał wojskowy przeprowadziła grupa rekonstrukcyjno – historyczna im. płk Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu Obleszcze. Apel Pamięci odczytał komendant grupy, ułan Piotr Groszek. Następnie przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, kombatanci i harcerze złożyli wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Września 1939 r. Część oficjalną zakończyła akademia słowno-muzyczna, którą przygotowali nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Dzwoli.

Centralnym punktem niedzielnych uroczystości była inscenizacja walk jakie stoczyli Polscy Żołnierze pod Dzwolą 29 września 1939 r. W rekonstrukcji, która wyglądała bardzo realistycznie uczestniczyło kilkudziesięciu żołnierzy pochodzących z różnych grup. Dzięki wykorzystaniu prawdziwych pojazdów, broni, umundurowania i efektów pirotechnicznych widzowie mogli poczuć się jak na prawdziwym polu walki. Była to też doskonała okazja do poznania uzbrojenia i wyposażenia wojsk polskich, niemieckich oraz sowieckich. Rekonstruktorzy zadbali nie tylko o te elementy, wszystko odbywało się  z zachowaniem regulaminów musztry i walki, które miały miejsce 80 lat temu. Inscenizacja zgromadziła bardzo liczną publiczność nie tylko z terenu Gminy Dzwola, ale całego regionu.

Niedzielna uroczystość była doskonałą lekcją patriotyzmu oraz okazją do uczczenia odwagi i poświęcenia żołnierzy z grupy płk Tadeusza Zieleniewskiego oraz wszystkich bohaterskich obrońców Ojczyzny z września 1939 roku walczących z niemieckim i sowieckim najeźdźcą.

Serdeczne podziękowania należy skierować do organizatorów uroczystości: Starosty Janowskiego i Wójta Gminy Dzwola, dyrektora GBPiOK oraz pracowników jednostek samorządowych, do dyrektora, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Dzwoli.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości, a w szczególności: kapłanom, pocztom sztandarowym, Prezesom i druhom strażakom, Spoko Orkiestrze pod batutą Aleksandra Krzosa, strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Dzwoli, Krzemienia oraz Konstantowa, a także paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Dzwoli i Konstantowa.

Dziękujemy również darczyńcom:

 • Panu Piotrowi Kusz, właścicielowi firmy: PK-TANK Kusz Piotr, Kocudza Trzecia 167, 23-304 Dzwola.
 • Panu Tomaszowi Jaszek, właścicielowi firmy: LEGAL Tomasz Jaszek, Kocudza Druga 166a, 23-304 Dzwola.
 • Panu Stanisławowi Rawskiemu – Radnemu Powiatu Janowskiego.
 • Panu Stanisławowi Gzik, Prezesowi zarządu firmy: TRANS-PAL Sp. z o.o. Sp. k. Dzwola 57b, 23-304 Dzwola.
 • Panu Tomaszowi Wojciechowskiemu, właścicielowi firmy: TOMTRANS Tomasz Wojciechowski, Kocudza Trzecia 1b, 23-304 Dzwola.
 • Panu Franciszkowi Bielak, właścicielowi firmy: Usługi Transportowe Przewóz w Ruchu Pasażerskim Franciszek Bielak, Kocudza Druga 55, 23-304 Dzwola.
 • Panu Krzysztofowi Szpot, właścicielowi firmy: Drew – Szpot Szpot Krzysztof, Zdzisławice 86, 23-304 Dzwola.
 • Panu Edwardowi Jargiło, współwłaścicielowi firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe “Ser-Vita” Władysława Ciupak i Edward Jargiło Spółka Jawna.
 • Pani Marii Sowa, właścicielce firmy: Sklep Spożywczo-Przemysłowy Maria Sowa, Konstantów 34, 23-304 Dzwola.
 • Panu Janowi Wojciechowskiemu, właścicielowi firmy: Firma Usługowo – Transportowa Wojciechowski Jan, Dzwola 57, 23-304 Dzwola.
 • Panu Rafałowi Janiga i Panu Sławomirowi Zbylut, pełnomocnikom firmy: Wind Farm Łada Spółka z o. o., ul Kurniki 4, 31-156 Kraków.
 • Panu Grzegorzowi Gilas, właścicielowi firmy: Gilas Grzegorz, Kocudza Druga 136, 23-304 Dzwola.
 • Panu Marianowi Zamojskiemu – Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 53 A, 23-300 Janów Lubelski.
 • Panu Edwardowi Łacek, właścicielowi firmy: Edward Łacek – Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych. Roboty Inżynieryjne i Budowlane, Zagrody 30, 23-450 Goraj.
 • Pani Marii Czajka, właścicielce firmy: EL-TRANS Czajka Maria, Chrzanów Drugi 38, 23-305 Chrzanów.
 • Panu Mirosławowi Małek, właścicielowi firmy: Firma produkcyjno-usługowa BUD-BRUK Mirosław Małek, Dzwola 54, 23-304 Dzwola.
 • Pani Katarzynie Szuba, właścicielce Piekarni w Dzwoli, Firma Katarzyna Szuba, Dzwola 20, 23-304 Dzwola.