Ostrzeżenie przed opłatami

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju zwróciło się z prośbą do gmin uczestniczących w zadaniach związanych z obsługą przedsiębiorców w CEIDG,

o udostępnienie baneru przypominającego przedsiębiorcom o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG. Wpis i zmian w CEIDG są BEZPŁATNE.