OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 1 października 2017 roku, realizację projektu z RPO WL Działania 11.3 Ekonomia społeczna „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM”.

Informacja o projekcie i oferta OWES-thumbnail