Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej

Ośrodek Pomocy społecznej w Dzwoli pomaga w czasie epidemii koronawirusa  i nie tylko…
wspierając osoby i rodziny  w wysiłkach zmierzających  do zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb