Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim zaprasza do “Szkoły dla rodziców”

Zajęcia mają charakter warsztatowy, składają się z krótkich wprowadzeń teoretycznych, scenek i ćwiczeń. Rodzice mają możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim praktycznego wypróbowania nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach i w oparciu o zasady, które dają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, chociażby dzięki możliwości wypowiadania własnego zdania bez obawy o ocenę.

Na kolejnych spotkaniach poruszana jest następująca tematyka:

  • świadomość własnych celów wychowania,
  • poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka lub wychowanka,
  • nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach,
  • umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań,
  • zachęcanie dzieci do współpracy,
  • wspólne rozwiązywanie konfliktów,
  • poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny,
  • wspieranie samodzielności dzieci, uwalnianie ich od grania ról
  •  wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową

            Ofertę realizowania „Szkoły dla rodziców” kierujemy do obecnych rodziców, ale również dla przyszłych, bo to właśnie oni mają największe szanse na właściwe wychowanie człowieka, które nie będzie skażone błędnymi  nawykami.

Zapraszamy zainteresowane osoby doświadczające różnego rodzaju kryzysu, przemocy, funkcjonujące w rodzinach czy związkach dysfunkcyjnych, gdzie występują uzależnienia, a  głównie z rodzin objętych wsparciem ze strony Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu, Policji, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, innych jednostek pomocy społecznej.

„Szkoła dla rodziców” obejmuje cykl 7 spotkań 2-3 godzinnych w odstępach tygodniowych.

Po zakończeniu spotkań, rodzice będą mieli możliwość uczestniczenia w grupie wsparcia, gdzie na bieżąco będzie można otrzymać pomoc od specjalistów, a przede wszystkim od innych rodziców borykających się z podobnymi trudnościami, omawiać problematyczne sytuacje, czerpać pomysły i inspiracje do twórczego wychowywania dzieci.

Planowany termin rozpoczęcia, to wrzesień 2016r.
w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa 20
(parter budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych) pokój nr 6.

Zgłoszenia do udziału przyjmujemy od 1.07.2016 do 15.08.2016r.
drogą telefoniczną : 668 075 659,
poprzez e- mail: oikjanow@op.pl
lub osobiście w siedzibie OIK w godzinach 10.00- 14.00