Kadra OPS

Pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Ewa Bielak
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli
Renata Małek
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Barbara Jakubiec
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych
Stanisław Białek
Pracownik socjalny
Renata Bielak
Pracownik socjalny
Marta Stolarz
Pracownik socjalny
Justyna Tomecka
Inspektor ds. świadczeń socjalnych
Pracownik socjalny
Ewa Góra
Asystent rodziny