Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie pn. “Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, które chciałyby podjąć zatrudnienie jako opiekun osoby starszej/niepełnosprawnej – w jednym z oddziałów Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie woj. lubelskiego lub w innych instytucjach świadczących usługi opiekuńcze.

Plakat opiekun