Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia – Branewka

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Branewka.