Ogłoszone nabory wniosków

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od dnia 25.10.2019r. do dnia 08.11.2019r.

 

 

Ogłoszenie nr 7/20191.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.– (Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 4 szt. – kwota: min. 70 000,00 maks. 253 602,00 zł)

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 014 410,00 zł

Ogłoszenie nr 8/20192.1.1 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych – (Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i szlaków turystycznych- 0,800 km – min. wnioskowana  kwota:50 000,00).)

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 480 000,00 zł

Ogłoszenie nr 9/20192.1.2 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne – (Liczba nowych/zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów Infrastruktury publicznej, kulturalnej lub społecznej – 2 obiekty  – min. wnioskowana  kwota:50 000,00).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 170 566,00 zł

Ogłoszenie nr 10/20192.1.3 Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii.– (Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów wykorzystujących technologie Odnawialnych Źródeł Energii – 1obiekt  – min. wnioskowana  kwota:50 000,00).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 zł

Ogłoszenie nr 11/20192.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne – (Liczba nowych/przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 4 obiekty  – min. wnioskowana  kwota:50 000,00).

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 748 081,00  zł