Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu

Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Dzwola.

Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do Zarządzenia Nr 55/2019 Wójta Gminy Dzwola z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zarządzenie Nr 55/2019 do pobrania.

klauzula