Ogłoszenie Kierownika OPS w Dzwoli

OPS w Dzwoli informuje o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 3/2020 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli