Ogłoszenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzwoli

Zgodnie z  § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964) z dniem 1 czerwca 2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli jest prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów.