Ogłoszenie

Zawiadamiam o ograniczeniach wynikających z Zarządzenia Nr 30/2020, Wójta Gminy Dzwola z dnia 14.03.2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Dzwola,  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ogłoszenie, zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzwola http://ugdzwola.bip.lubelskie.pl/, na stronie Gminy Dzwola  https://archiwum.dzwola.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dzwola.

Zarządzenie 30 2020

Ogłoszenie