Odznaczenie Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda, nadał Order Krzyża Niepodległości osobie zasłużonej w służbie Państwu i społeczeństwu:

„za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego”.

 

Odznaczony został: Krzyżem z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości – Pan Stanisław Kaproń.

Świętej Pamięci Pan Stanisław Kaproń pseudonim „Sosna” jako uczestnik walk o wolność i niepodległość Państwa Polskiego wykazał się męstwem i bohaterstwem w ramach służby w Armii Krajowej od maja 1943 roku do lipca 1944 roku. Pełnił w niej między innymi funkcję łącznika i zaopatrzeniowca. Zajmował się także przenoszeniem prasy konspiracyjnej oraz meldunków do innych placówek AK. Gromadził również żywność oraz broń i amunicję na potrzeby oddziału. Transportował leki i środki opatrunkowe. Czynnie brał również udział w akcjach zbrojnych m.in. na posterunki żandarmerii niemieckiej w Biłgoraju, Janowie Lubelskim i Rozwadowie. Za wojenną działalność w Armii Krajowej był szykanowany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Do emerytury pracował na własnym gospodarstwie rolnym.

Uroczyste przekazanie odznaczenia, miało miejsce 4 października br. na uroczystości Złotych Godów, która odbyła się w remizie OSP w Kocudzy Drugiej. Aktu przekazania dokonał Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik. W imieniu Świętej Pamięci Pana Stanisława Kapronia order z rąk Wicewojewody odebrała Pani Maria Bąk, córka odznaczonego.

Zdjęcie nagłówkowe orderu pobrane z: www.prezydent.pl.