Odnowiona Mogiła Żołnierzy Września 1939 roku w Dzwoli

Został przeprowadzony gruntowny remont Mogiły Żołnierzy Wojska Polskiego, poległych we wrześniu 1939 roku, która znajduje się na cmentarzu parafialnym w Dzwoli.

W sierpniu bieżącego roku Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola zwrócił się do Oddziału Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Lublinie

z prośbą o podjęcie działań mających na celu renowację „Mogiły Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 r.” – wykonania tablicy i obramowania, w związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Obiekt, pomimo prowadzonych regularnie prac konserwacyjnych, wymagał kompleksowego remontu ze względu na pojawiające się spękania, odpadające betonowe elementy, zapadnięcia gruntu, niepełne napisy na tablicy.

Wniosek Wójta Gminy Dzwola został rozpatrzony pozytywnie. We wrześniu 2019 r. została zawarta umowa przez Instytut Pamięci Narodowej i Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z Zakładem Kamieniarskim, przedmiotem której było wykonanie remontu mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w 1939 r., zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w miejscowości Dzwola. Wykonane prace objęły następujące czynności: demontaż tablicy z listą nazwisk, w jej miejsce zamontowanie nowej tablicy z granitu w kolorze pomnika oraz demontaż elementów betonowych obrzeży mogiły, wykonanie nowych obrzeży z betonu i obłożenie płyt granitowych ze wszystkich stron. Dodatkowo samorząd Gminy Dzwola w porozumieniu z ks. Mariuszem Pyrytem Proboszczem Parafii w Dzwoli, sfinansowali budowę alejki wokół obramowania mogiły wojennej. Osoby odwiedzające mogiłę mogą już spacerować po równej nawierzchni wyłożonej kostką brukową.

Wspólnym staraniem władz samorządowych Gminy Dzwola, za zgodą ks. Proboszcza, dużą pomocą finansowa Instytutu Pamięci Narodowej, za którą serdecznie dziękujemy oraz zainteresowaniem Mieszkańców Gminy Dzwola, udało się wreszcie doprowadzić do pełnej renowacji zbiorowej mogiły Żołnierzy Września 1939 roku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Dzwoli. 

Koszt przeprowadzonego remontu wyniósł blisko 75 000 zł, z tego 63 960  zł, zapłaci Instytut Pamięci Narodowej.

1 listopada jest dobrą okazją do odwiedzenia „Mogiły Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 r.” i wspomnienia Żołnierzy walczących o wolną Polskę na naszej ziemi.

 

To do nas, Polaków, należy dbanie o mogiły Żołnierzy poległych w obronie naszej Ojczyzny, utrwalanie Ich Czynu i poświęcenia w pamięci kolejnych pokoleń. Do nas należy oddanie Im hołdu, złożenie kwiatów i zapalenie znicza.

By Ich ofiara nigdy nie uległa zapomnieniu…