Odbiór prac budowlanych przy przebudowie mostu na rzece Branew w ciągu drogi powiatowej nr 2823L w miejscowości Krzemień Drugi w części tzw. „Górki”.

W związku z zakończeniem prac budowlanych na zadaniu „Przebudowa mostu nad rzeką Branew w miejscowości Krzemień Drugi w ciągu drogi powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy”. W dniu 20.12.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru mostu i przekazania do użytkowania.

 

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2823L Krzemień Drugi – Flisy jest ważnym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym na terenie Gminy Dzwola. Droga powiatowa nr 282 3L jest ważnym szlakiem komunikacyjnym łączącym miejscowości Krzemień Drugi i Flisy z drogą krajową nr 74. Dodatkowo jest główną drogą transportową wykorzystywaną w gospodarce leśnej. Przebudowa mostu przyczyniła się do podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.

W oględzinach wykonanego zadania brali udział min. Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Janowski Artur Pizoń,  Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Urszula Kaproń, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki, Przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Robert Kudrelik, Przedstawiciel Wykonawcy Kierownik Robót Adam Bartczuk, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego Tadeusz Żmijan, Kierownik Wydziału Inwestycji i Nadzoru w ZDP w Janowie Lubelskim Grzegorz Rachwał, Referent ds. zamówień publicznych i inwestycji Bartłomiej Ponczyk.

 

Na wyżej wymienione zadanie Powiat Janowski otrzymał dotację w kwocie około 789 000,00 złotych z subwencji ogólnej budżetu państwa tzw. Rezerwy Mostowej. Wkład Gminy Dzwola w realizacji zadania wyniósł 513 150,00 złotych natomiast udział Powiatu Janowskiego wyniósł 419 850,00 złotych. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 1 722 00,00 złotych brutto. Generalnym Wykonawcą została DURA sp. z o.o. z  Lublina, podwykonawcami byli TARCOPOL sp. z o.o.  ze Starachowic oraz  PRDM  sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.