Od 1 stycznia 2018 roku

Rada Gminy Dzwola na XXVI sesji w dniu 26 października 2017 r. dokonała zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzwola”. Od 1 stycznia 2018 r. szkło kolorowe i białe będzie odbierane w jednym worku (zielonym), natomiast w żółtym worku będą odbierane metale i tworzywa sztuczne.

 

Rada Gminy Dzwola podjęła m. in. uchwałę dotyczącą stawek podatku od nieruchomości oraz uchwałę określającą wysokość podatku rolnego na 2018 rok. Cena skupu żyta ustalona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego została obniżona z kwoty 52,49 zł za 1 dt  – do kwoty 22 zł za 1 dt.

Kwota podatku rolnego za 1 ha w 2018 roku będzie wynosiła 55 zł, tym samym wysokość podatku rolnego w 2018 roku pozostaje na poziomie z roku 2017 – nie ulega zmianie.

Na XXVI sesji została również przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dzwola za rok szkolny 2016/2017.

2016 - 2017-thumbnail

2016 – 2017