Iwonicz – wakacje dofinansowane z KRUS

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje wypoczynek letni dla osób w wieku do 16 lat /urodzonych po 1 stycznia 2002 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce w miejscowości Iwonicz,
województwo podkarpackie w terminie: 01.08.2018 – 11.08.2018r.

Koszt kolonii letniej dla jednej osoby wynosi 1100,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Różnicę wynikającą z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 350,00 zł pokrywają rodzice.

Deklarację udziału w kolonii należy zgłosić w terminie do 15 czerwca 2018 roku.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli.

Iwonicz KRUS 1-1