Ocena obszarowa jakości wody za rok 2018

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dzwola za rok 2018 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim z dnia 30 stycznia 2019 r.