Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dzwola za rok 2019 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim.