Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla wodociągów gminnych

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dla gminnych wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.