Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola

Obwieszczenie Wójta Gminy Dzwola z dnia 4 marca 2020 r. o podjęciu przez Radę Gminy Dzwola uchwały w sprawie przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dzwola na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”.