Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lubelski podaje do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Niniejsze Obwieszczenie również podane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na obszarze Gminy Dzwola na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach.

OBWIESZCZENIE WL z 2018.(3568841_3541545)-thumbnail

OBWIESZCZENIE WL z 2018.(3568841_3541545)