Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

Podaje się do wiadomości wyborcom danego okręgu wyborczego, informację o okręgu wyborczym w formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Poniżej zamieszczamy Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

Obwieszczenie o okręgach wyborczychA3