O problemach mieszkańców gminy Dzwola z posłem

W dniu 3 lutego Wójt Gminy Dzwola Stanisław Rożek rozmawiał z Posłem RP Piotrem Olszówką. Wizyta Wójta w Biurze Poselskim w Biłgoraju była okazją do poruszenia problemów nurtujących społeczeństwo gminy, w tym: o pomocy przy dofinansowaniu wykończenia nowobudowanego budynku Urzędu Gminy z częścią kulturalno-oświatową – Biblioteka Gminna,

o utworzenie Posterunku Policji i przywrócenia oddziału Poczty Polskiej w Dzwoli. W trakcie spotkania omówiono także możliwości korzystania przez Gminę i jej mieszkańców z programów rządowych – różnych obszarów oraz funduszy europejskich. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Pan Poseł przyjął zaproszenie do odwiedzenia Gminy Dzwola.

W Sejmie VIII kadencji Poseł Olszówka zasiada w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.