Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Dzwola

W dniu 21 grudnia 2020 r. Gmina Dzwola zakupiła dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej uniwersalny zestaw narzędzi hydraulicznych marki Holmatro. Zakup powyższego zestawu był możliwy dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

W ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono następujący zestaw narzędzi hydraulicznych marki Holmatro dla OSP Dzwola:

  1. Nożyce CU 5030 CL.
  2. Rozpieracz ramieniowy SP 5240.
  3. Rozpieracz kolumnowy RA 5315 CL.
  4. Pompa SR 20 PC 2.
  5. Wąż hydrauliczny C 10 OU CORE.
  6. Wąż hydrauliczny C 10 BU CORE.
  7. Wspornik HRS 22.
  8. Stanowisko narzędzi 1500 x 2000 mm.
  9. Urządzenie do przecinania szyb.
  10. Wybijak do szyb i nóż do pasów bezpieczeństwa.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z zawartą umową nr DFS-III.7211.585.2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dzwola wyniosło 76 000,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Dzwola wyniósł 2000,00 zł.

Zgodnie z wymogami umowy sprzęt zostanie opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.