Nowe oświetlenie na Zofiance Dolnej

Na wniosek Mieszkańców Zofianki Dolnej przy drodze gminnej nr 108994L wykonane zostało oświetlenie drogowe od zakrętu do skrzyżowania z drogą krajową nr 74.

 

W ramach prac wykonano:

  • ułożenie linii kablowej wydzielonej oświetlenia drogowego typu YAKXS 4×25 mm w ziemi na długości 330 m (długość kabla: 379 m);
  • montaż 5 słupów metalowych ocynkowanych o wys. 9 m;
  • montaż 5 opraw ledowych 70W.

W dniu 10 grudnia br. dokonano odbioru technicznego wykonanego oświetlenia, w którym uczestniczyli:

  1. Wiesław Dyjach – Wójt Gminy Dzwola.
  2. Andrzej Bielak – Kierownik Referatu IGPiK.
  3. Jan Piecyk – radny Rady Gminy Dzwola.
  4. Henryk Czajka – przedstawiciel wykonawcy Firmy EL-TRANS z Chrzanowa.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 34 440,00 zł brutto i został zapłacony ze środków własnych Gminy Dzwola.