Nowe laptopy dla GBPiOK

Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury otrzymała przesyłkę z pięcioma nowymi laptopami, które uzupełnią wyposażenie pracowni komputerowej Ośrodka Kultury w Kocudzy Drugiej. 

 

 

Sprzęt pochodzi z projektu „Cyfrowe GOK-i w podregionie puławskim”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych u 48 pracowników zatrudnionych w 40 gminnych samorządowych jednostkach kultury (GOK) oraz u 384 dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. 

Szkolenia w ramach projektu zaplanowano  z wykorzystaniem twórczego rozwiązywania problemów i rozpoznawania nowych technologii jako użytecznych narzędzi, wykorzystują metodę design thinking i jednocześnie promują określone wartości, takie jak niesienie pomocy innym, diagnozowanie rzeczywistych problemów lokalnych i tworzenie ich rozwiązań, angażowanie w życie społeczności lokalnej. Metody pracy uwzględniać będą korzystanie z sieciowych usług oraz aplikacji pozwalających na organizowanie prac zespołu, współdzielenie dokumentów i kolektywne tworzenie treści edukacyjnych.

Projekt potrwa do grudnia 2024 roku, po jego zakończeniu sprzęt przejdzie na własność GBPiOK.

Więcej informacji o projekcie znajdziesz TUTAJ.