Nowa pompa dla OSP Zofianka Dolna

W dniu 11 marca 2019 r. Gmina Dzwola zakupiła jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zofiance Dolnej nową motopompę półszlamową Honda SST 80.

 

 

W dniu 12 marca Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach przekazał motopompę do użytkowania druhom z Zofianki Dolnej.

Motopompa została zakupiona ze środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie 3628,50 zł brutto.

Życzymy Druhom jak najmniej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych.