Nowa pompa dla OSP Krzemień Drugi

W dniu 6 grudnia 2018 r. Gmina Dzwola zakupiła i przekazała do użytkowania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzemieniu Drugim nową motopompę półszlamową Honda SST 80.

 

Motopompa została zakupiona ze środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie 3628,50 zł brutto.

Życzymy Druhom jak najmniej wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych.