Nie łatwo przywrócić – pozostaje filia urzędu pocztowego

W lutym br. podjęliśmy próbę przywrócenia placówki Poczty Polskiej S.A. w postaci urzędu pocztowego do Dzwoli. Interwencję w przedmiotowej sprawie u Prezesa Poczty Polskiej złożył również Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Bielecki. Niestety otrzymaliśmy pismo od Zastępcy Dyrektora Poczty Polskiej S.A. Regionu Sieci w Lublinie, że przeprowadzona analiza, na dzień dzisiejszy, nie wskazuje na możliwość uzyskania rentowności

tej placówki po jej przekształceniu z filii w samodzielny urząd pocztowy. Niemniej zostaliśmy zapewnieni o gotowości i otwartości do dalszych rozmów. Dlatego w przyszłości będą czynione starania o przywrócenie funkcjonowania Urzędu Pocztowego w Dzwoli.

pismopoczta-thumbnailpoczta-page-002