Nabór do projektu: “Biznes w zasięgu ręki!”

Fundacja Aktywności Obywatelskiej  informuje o rozpoczęciu naboru do projektu “Biznes w zasięgu ręki!” realizowanego w partnerstwie z INSPIRES Sp. z o.o.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
 
Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim przez założenie i funkcjonowanie 40 działalności gospodarczych przez 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) oraz powstanie min. 48 nowych miejsc pracy na terenie województwa lubelskiego do 31.08.2018 r. poprzez udział w kompleksowym i komplementarnym wsparciu w zakresie: wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji i wsparcia pomostowego.
 
W projekcie mogą wziąć udział:
Kobiety i mężczyźni zamieszkujący województwo lubelskie, powyżej 30 roku życia, pozostające bez pracy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby w wieku 50+
  • kobiety
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa, planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
FUNDACJA AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
ul. Dolna 3-go Maja 6/3
20-079 Lublin
tel./fax: 81 532 25 52
NIP 9462456064